Routebeschrijving
Op A73 richting Nijmegen - brug over het kanaal over - bij stoplichten linksaf (Energieweg) - na 150 m aan de linkerzijde (U - bocht bij eerste stoplicht of doorrijden tot rotonde - geheel rond - Energieweg 74 aan rechterzijde)

Vanaf A50 Noord - afslag A73 (Druten-Nijmegen-Venlo-keulen) - richting Nijmegen - verder zie 1
Vanaf A50 Zuid - afslag A73 (Beuningen-Druten) - richting Beuningen - verder zie 1
Vanaf A73 Zuid - richting Nijmegen Industrieterrein - verder zie 1


* Deze velden moeten worden ingevuld.

Akkoordverklaring gegevensgebruik

Ik ga ermee akkoord dat mijn aanvraag hierboven en de door mij erin verstrekte gegevens door Bulthaup Gmbh & Co KG als verantwoordelijke instantie aan de in de colofon vermelde bulthaup partner doorgegeven worden en door bulthaup en de bedoelde partner ten behoeve van de beantwoording van mijn aanvraag per e-mail, het versturen van bulthaup productinformatie en bijbehorende serviceaanbiedingen per post, alsmede ten behoeve van marktonderzoek worden opgeslagen en gebruikt.

Houd rekening met het volgende: zonder uw akkoordverklaring wordt uw aanvraag niet beantwoord. De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt op basis van uw instemming (Art. 6 lid 1 onder a van de VGA). U kunt uw akkoordverklaring t.a.v. de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de vermelde doeleinden te allen tijde herroepen. Richt uw herroepingsverklaring aan Bulthaup GmbH & Co KG, onder vermelding van 'Datenschutz', 84155 Aich, Duitsland, of stuur een e-mail naar datenschutz@bulthaup.com. Wij zullen dan de betreffende bulthaup partner van uw herroeping op de hoogte stellen.